Niszczenie dokumentów:
  • Przekazane nam dokumenty są niszczone w procesie mechanicznego cięcia i szarpania w przemysłowej niszczarce typu EBA 7050C z zachowaniem drugiej klasy tajności według normy DIN 32 757.
  • Rozdrobnione materiały są belowane, co podwyższa klasę tajności do trzeciego stopnia, następnie poddane powtórnemu przerobowi w Zakładach Papierniczych.
  • Oferujemy załadunek oraz transport.
  • Zapewniamy pełną dokumentację tj. protokoły przekazania dokumentów i certyfikaty potwierdzające zniszczenie.